Belangrijke informatie uit de ESF+ kennisbijeenkomst van UvB 18-04-2024

2 minuten 23-04-2024, laatst bijgewerkt op 23-04-2024 8:58

Op 18 april 2024 heeft het UvB een kennisbijeenkomst gehouden over ESF. De belangrijkste informatie verkregen in deze bijeenkomst wordt samengevat in de onderstaande blog.

Aankondigingen vanuit UvB

 • De monitoringbezoeken zullen binnenkort van start gaan en zullen fysiek op locatie plaatsvinden.
   
 • Accounthouders zullen worden bekendgemaakt. Het kan zijn dat er wisselingen plaatsvinden tussen accounthouders.
   
 • Let op: btw-kosten zijn niet subsidiabel en dienen daarom niet te worden opgenomen in de einddeclaratie.
   
 • In de HPA staat vermeld dat de steekproef van de eindcontrole uiterlijk 6 weken vóór de controle gedeeld moet worden, terwijl dit eigenlijk 2 weken zou moeten zijn. Hoewel er een optie is om deze periode te verlengen, is dit niet de standaardprocedure.
   
 • Er blijkt een fout te zijn gemaakt in de rekensheet die op de website stond, in versie 4 van de rekensheet. Controleer daarom of je de meest recente versie van de rekensheet hebt gedownload.
   
 • Het UVB heeft interesse om een strategisch project aan te merken, waarbij extra exposure gewenst is. Als iemand een dergelijk project heeft, horen ze dit graag.

Nieuw ESF+ Sociale Innovatie hoofdstuk

Arbeidsmarktactivering statushouders en Oekraïense ontheemden

UvB overweegt een hoofdstuk over Sociale Innovatie op te nemen binnen ESF+. Dit hoofdstuk zal zich richten op het activeren van statushouders en Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Er is nog geen uitsluitende bevestiging dat dit hoofdstuk daadwerkelijk zal worden ingevoerd, maar hier gaan we wel vanuit.

Het subsidiebudget is vastgesteld op 10 miljoen euro, dat verdeeld zal worden over de arbeidsmarktregio's volgens de bestaande verdeelsystematiek. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 95%. Het aanvraagtijdvak zal eind 2024 openen.

Een activiteit wordt beschouwd als sociaal innovatief wanneer deze nog niet op dezelfde schaal wordt uitgevoerd in de betreffende arbeidsmarktregio. Het komt vaak voor dat volledig nieuwe initiatieven niet worden opgenomen in het ESF. Samenwerking tussen arbeidsmarktregio’s wordt in dit hoofdstuk aangemoedigd. Het project hoeft niet per se beide doelgroepen te omvatten Belangrijk is dat dubbele financiering niet is toegestaan. Als iemand al deelneemt aan een ander hoofdstuk van het ESF+, kan die persoon niet ook deelnemen aan het project voor Sociale Innovatie.

Nadere informatie over deze regeling is nog niet bekend. Volg deze pagina en de nieuws artikelen op de website van De Kenniskamers, om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws met betrekking tot dit nieuwe ESF+ hoofdstuk.

Updates SCO-tarief

Het maandtarief bedraagt momenteel €7519,-. Voorlopig blijft het dit bedrag. Een volgende indexering zal waarschijnlijk plaatsvinden in september 2024. Voor de projecten die momenteel worden ingediend, zal het huidige tarief gehandhaafd blijven

In 2026 wordt het SCO-tarief, met een prijs per dag per deelnemer, verplicht voor alle AMR's. Momenteel wordt dit systeem al geïntroduceerd bij drie AMR's. Na een halfjaar zal een evaluatie plaatsvinden, die breed wordt gedeeld zodat alle AMR's ervan kunnen profiteren. Tot 2026 zullen de overige AMR's doorgaan met de huidige VCV-methodiek.

Er zijn uiteenlopende meningen over het voorstel van Gerard Slotema om een SCO-tarief te ontwikkelen voor schuldhulpverlening (Sociale Inclusie). Sommigen zijn van mening dat dit de verantwoording van schuldhulpverlening vereenvoudigt, maar anderen maken zich zorgen dat door de invoering van een SCO-tarief de focus voornamelijk op dit aspect komt te liggen, waardoor andere belangrijke projecten mogelijk buiten beschouwing worden gelaten.         

Het nieuwe SCO-tarief is nog niet goedgekeurd en moet nog worden ingediend bij de commissie. Zodra er goedkeuring is, worden de stukken gedeeld. Mogelijk zijn er nog enkele aanpassingen nodig. Een voorlopige versie van het concept is eerder ontvangen, maar uiteindelijk zal er een definitieve versie worden gedeeld. De geschatte tijd voor het delen van de versie die door de commissie is behandeld, is ongeveer twee maanden.

In de komende maanden zal meer duidelijk worden over het nieuwe hoofdstuk ESF+ Sociale Innovatie, arbeidsmarktactivering statushouders en Oekraïnse ontheemden. Alle relevante informatie zullen wij verzamelen op onze pagina: https://www.dekenniskamers.nl/subsidies/sociale-innovatie-arbeidsmarktactivering-statushouders-en-oekraense-ontheemden/.

Vragen

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (08:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl. U voert een onlinegesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres Vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002