Subsidies

Subsidies vormen voor vele organisaties een mogelijkheid om innovatieve projecten te starten. De adviseurs van De Kenniskamers hebben ervaring met het aanvragen en verantwoorden van Europese-, landelijke- en regionalesubsidies. De administratieve last van de organisaties wordt uit handen genomen door onze efficiente werkwijze.