De Europese Green Deal

2 minuten 08-03-2022, laatst bijgewerkt op 09-03-2022 10:59

De Europese Green Deal is initiatief van de Europese Unie. Dit houdt verband met de klimaatverandering, het hervormen van ons economisch model en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de burgers. Wat duidelijk is, is dat in te toekomst een noodtoestand zal ontstaan voor het klimaat en milieu. Dit heeft uiteindelijk ook invloed op de gezondheid en het welzijn van de bevolking. In het plan van de Green Deal is opgenomen de manier van het terugbrengen van de uitstoot, het maken van een gezonder milieu, het beschermen van de natuur, nieuwe economische kansen creëren en de levenskwaliteit verbeteren. In de Green Deal is voor ieder land een belangrijke rol weggelegd omdat het alle sectoren betreft. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, landbouw, gebouwen, landbouw, ICT en chemie.

Bij ESF projecten voor werkloze werkzoekenden gaat het voornamelijk om ondersteuning te verlenen aan personen met een uitkering zodat zij een betaalde baan aanvaarden en uitkeringsonafhankelijk worden. Bij deze personen speelt de lichamelijke en geestelijke gezondheid vaak een belangrijke rol. Behalve trainingen en cursussen die gericht zijn op het aanvaarden van arbeid zou de focus ook op gezondheid gericht moeten zijn. Wanneer de focus ook op gezondheid wordt gericht, zal dit meerwaarde hebben op de uitstroom van de cliënten.

Wij leven in een maatschappij waar prestatie een belangrijk kenmerk is van wat we doen. Prestatie houdt verband met gezind zijn en gezond blijven. Er zijn mensen die niet de discipline hebben om voor zichzelf te zorgen, zichzelf fit te houden, te leren, gezond te blijven en inzet tonen voor werk of school. Wanneer een persoon ongezonde voeding eet, veel thuis zit, iedere dag veel alcohol drinkt en niet of weinig beweegt, wordt de gezondheid minder. Ook zal hierdoor de inzet voor werk of school verminderen. De persoon voelt zich steeds minder fit en wordt lui. Ongezond leven heeft vroeg of laat effect op de situatie van het individu. Verslechtering van het lichamelijke of geestelijke toestand brengt gevolgen met zich mee.

Werkende personen kunnen zich nog veroorloven om hun levensstijl te verbeteren door naar de sportschool te gaan of meer biologisch voedsel te gaan eten. Maar wat nu met de personen die geen werk hebben en van een uitkering moeten leven? Zij kunnen dit waarschijnlijk niet betalen. Gemeenten proberen op verschillende manieren werkzoekenden te stimuleren om hen aan het werk te helpen. Bedenk wel dat in een situatie dat iemand uitkering ontvangt, zijn/haar levensstijl en levensritme anders is in vergelijking tot de groep werkenden. Geen vastigheid en geen goede routine kan leiden tot vermindering van mentale gezondheid en vermindering van prestaties. Allemaal factoren die ook van belang zijn bij het vinden en aanvaarden van werk. Een gezonde levenshouding is een van de belangrijkste aspecten in het leven, vooral om mentaal gezond te blijven en te werken.

Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_19_6691