Digitale toegankelijkheid ook voor uw organisatie?

3 minuten 02-11-2021, laatst bijgewerkt op 26-11-2021 15:23

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is voor iedereen. Ieder persoon heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die computers, smartphones en het internet ons bieden, hoort daar uiteraard ook bij. Daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk is.

Er zijn miljoenen Nederlanders met één of meerdere beperkingen. Denk aan slechtzienden, personen die kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd zijn. Deze groep blijft groeien, evenals het aantal ouderen maar ook de groep migranten die de Nederlandse taal niet goed bemachtigen groeit ook.

Digitale toegankelijkheid wil dus zeggen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones kunnen bieden. Wanneer gaat het mis met digitale toegankelijkheid? Bijvoorbeeld wanneer een website witte tekst op een lichtblauwe achtergrond aanbiedt, dit is onleesbaar voor slechtzienden. De tekst wordt voor deze slechtzienden aangepast zodat zij het wel kunnen lezen. Voor een blinde bezoeker is er hulpsoftware gecreëerd die bijvoorbeeld een illustratieve grafiek kan voorlezen. Ook voor een doof of slechthorend persoon is er bijvoorbeeld speciale ondertiteling onder een video. Het belangrijkste voordeel van een website die digitaal toegankelijk is, is dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, de website kan gebruiken.

Voor welke organisaties is het verplicht?

Het is verplicht voor staats-, regionale of lokale overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsverbanden hiervan. Denk bij staats-, regionale of lokale overheidsinstanties bijvoorbeeld aan websites van gemeenten of van de overheid. Daarnaast heeft ook het bedrijfsleven te maken met de wettelijke verplichting op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. Zowel bedrijven als overheden moeten hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aanbieden, op grond van de Wet gelijke behandeling van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) die sinds 1 januari 2017 in is gegaan. 

Hoe past u digitale toegankelijkheid toe?

Zelf kunt u al veel doen om de digitale toegankelijkheid van uw website te verhogen. Schrijf bijvoorbeeld uw teksten op een manier zodat deze makkelijk leesbaar zijn en zorg voor een consequent gebruik van titels en paragrafen in uw tekst. Ook de indeling van uw website heeft invloed op de digitale toegankelijkheid, het hoofdmenu van de website moet eenvoudig te vinden zijn en ook zonder het gebruik van de muis te bedienen zijn. Daarnaast moet de gebruiker eenvoudig naar de hoofdtekst van de pagina kunnen navigeren en afbeeldingen op de website voorzien worden van een omschrijving.

Is uw website digitaal toegankelijk?

Benieuwd of uw website voldoet aan de digitale toegankelijkheid standaard? Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvende Digitale Toegankelijkheids scan van uw website. Geheel gratis!