ESF+ investeert in een inclusief Europa

4 minuten 08-12-2021, laatst bijgewerkt op 08-12-2021 16:04

Wat weten we al over ESF+?

Het ESF+ programma heeft als doel om meer te investeren in de bevolking en te bouwen aan een completer en socialer Europa. ESF+ is Europa’s hoofdinstrument voor het investeren in haar inwoners. Er zal ondersteuning worden geboden aan kwetsbaren op de arbeidsmarkt voor zowel werkenden als werkzoekenden en gewerkt worden aan een hoger werkgelegenheidsniveau, met name voor jongeren. Daarnaast wordt er ook bijgedragen aan armoedebestrijding en de groei naar een groene en digitale economie. Ook zal er met het ESF+ geïnvesteerd worden in het verbeteren van onderwijs en opleidingen. De leerkansen moeten voor ieder persoon gelijk zijn en opleidingen zullen doeltreffender worden en de kwaliteit ervan zullen verhoogd worden. Samenvattend richt ESF+ zich op de volgende doelstellingen:

Sociale inclusie

Het ESF+ zet in op gelijke kansen en non-discriminatie op het sociaaleconomisch gebied. Dit betekent onder andere inclusiviteit en gelijkheid voor personen uit derdewereldlanden en kwetsbare minderheden, zoals de Roma gemeenschap. ESF+ zet daarnaast in op sociale inclusie voor kwetsbare groepen die het risico lopen op armoede en sociale uitsluiting

Onderwijs en skills

ESF+ heeft als tweede doelstelling in te zetten op verbetering binnen huidige onderwijssystemen. Daarnaast zet ESF+ in op gelijke kansen binnen het onderwijs voor kwetsbare doelgroepen, maar ook het levenslang leren voor alle doelgroepen.

Werkgelegenheid

Een derde doelstelling binnen ESF+ is het toegankelijk maken van kwalitatief goede banen voor alle doelgroepen, waarbij er extra aandacht is voor werkgelegenheid voor jongeren. Daarnaast zet ESF+ in op vernieuwing op de arbeidsmarkt en streeft ESF+ naar gelijkheid tussen man en vrouw op de arbeidsmarkt.

ESF+ biedt extra aandacht aan de gevolgen van Covid-19

Naast de doelstellingen waar ESF+ zich op richt, zullen lidstaten van de Europese Unie het ESF+ budget gebruiken om de sociaaleconomische crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie aan te pakken. Hierbij krijgen bepaalde onderwerpen binnen de doelstellingen van ESF+ extra aandacht omdat de doelgroepen het hardst zijn geraakt. Naar verwachting krijgen de onderstaande onderwerpen extra aandacht in het ESF+ plan:

Sociale ongelijkheid

ESF+ zet met haar doelstellingen in op sociale ongelijkheid. Sociale ongelijkheid en armoede blijft een groot probleem. De meest kwetsbaren in de samenleving, waaronder personen die te kampen hebben met baanverlies of inkomensvermindering, zullen worden ondersteund door o.a. het verstrekken van voedsel en materiële bijstand verlenen.

Kinderarmoede

Onder andere kinderen in nood zullen geholpen worden door ESF+ middelen toe te wijzen aan gerichte acties ter bestrijding van kinderarmoede.

Jeugdwerkloosheid

Door de Covid-19-Crisis zijn veel jongeren bijzonder getroffen, deze jongeren zullen extra ondersteuning krijgen met ESF+ middelen. Dit zal gedaan worden door het inzetten van onderwijs en opleidingen te verbeteren. ESF+ moet jongeren helpen bij het vinden geschikte baan.

Wanneer gaat ESF+ van start?

Het programma ESF+ zou oorspronkelijk in 2021 van start gegaan zijn. Vanwege de Covid-19-pandemie is ESF+ uitgesteld en zal dit programma, naar de verwachting van nu, medio 2022 van start gaan en eindigen in 2027. Het budget voor ESF+ bedraagt €99,3 miljard. Van dit budget zal er naar verwachting zo’n €500 miljoen voor Nederland beschikbaar gesteld worden.

Meer informatie over ESF+?

Het is zo dat er nog niet veel informatie beschikbaar is over ESF+. Er wordt nog hard gewerkt aan de plannen voor het nieuwe ESF+ programma. Naar verwachting zal er begin/medio januari 2022 meer informatie naar buiten komen vanuit de Europese Unie en Uitvoering van Beleid SZW. Zodra deze informatie bekend is, delen wij dit in een nieuw blogartikel op onze website.

Heb je in de tussentijd toch nog vragen over ESF+ of wil je graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom ESF+, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs via info@dekenniskamers.nl of 085 – 06 04 002. Wij helpen je graag verder met je ESF+ vraagstuk.