ESF+ zet in op voedselhulp in Nederland

3 minuten 15-09-2022, laatst bijgewerkt op 15-09-2022 16:20

Vandaag is tijdens een informatiebijeenkomst van het Ministerie SZW en UvB duidelijk geworden dat een nieuw onderdeel binnen de ESF+ regelgeving zich inzet voor de meest behoeftigen binnen onze samenleving. ESF+ Voedselhulp focust zich op de problematiek van mensen van wie de financiële middelen niet toereikend zijn om in hun eigen levensonderhoud en die van hun kinderen te voorzien. ESF+ Voedselhulp richt zich dus niet alleen op de daadwerkelijke voedselhulpvraag, maar ook op materiele hulp en begeleidende maatregelen.

Eén uitvoerende organisatie voor ESF+ Voedselhulp

Er is een totaalbudget van € 17,55 mln. waarvan de uitvoerende organisatie 10% als cofinanciering moet voorzien. Er is dus een totaal van € 15,8 mln. subsidie beschikbaar voor de uitvoer van ESF+ Voedselhulp. Er zal één uitvoerende organisatie geselecteerd worden voor de complete uitvoer van ESF+ Voedselhulp. Binnen de beschikbare subsidie is 7% gereserveerd voor de uitvoeringskosten van de organisatie en 7% voor de begeleidende maatregelen daarnaast moet € 2,5 mln. van de subsidie besteed worden aan de kinderen van de doelgroep. Bijvoorbeeld dat de kinderen mee kunnen doen aan activiteiten, zoals ieder ander kind. Het projectplan kan van 3 oktober tot 18 november 17:00u ingediend worden en zal op basis van de geldende selectiecriteria beoordeeld worden.

Selectiecriteria projectplan ESF+ Voedselhulp

Het Ministerie SZW stelt een aantal voorwaarden voor het indienen van het projectplan. De belangrijkste pijlers van dit initiatief zijn; de laagdrempeligheid; het landelijk bereik van de doelgroep, waaronder het bereiken van kinderen en evenwichtige voeding die op een bewuste wijze zijn geproduceerd met aandacht voor het milieu tijdens productie en distributie. In het projectplan moet daarnaast duidelijk naar voren komen dat het plan bijdraagt aan gelijke kansen en non-discriminatie en sociale inclusie voor de doelgroep. De uitvoerende organisatie wordt gekozen op basis van de score die het heeft behaald met het ingediende projectplan.

Aanvraagproces en verantwoording van activiteiten

De Kenniskamers is gespecialiseerd in het aanvragen en verantwoorden van ESF-subsidies. Wij kunnen uw organisatie begeleiden in het aanvragen en indienen van een projectplan voor ESF+ Voedselhulp. Daarnaast heeft De Kenniskamers specifieke software ontwikkeld die de administratie van uw ESF+ project uit handen neemt. Onze kracht is uw organisatie gedurende het ESF-project compleet te ontzorgen, waarbij wij de kwaliteit van de verantwoording continu monitoren door de inzet van onze software. Meer weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Bron: Presentatie Ministerie SZW en UvB / Afbeelding: Freepik.com