Minister Carola Schouten stelt €70 miljoen ESF+ subsidie beschikbaar voor O&O-fondsen en sociale partners

3 minuten 19-07-2023, laatst bijgewerkt op 19-07-2023 11:31

Het Europees Sociaal Fonds (ESF+) stelt maar liefst € 70 miljoen beschikbaar voor O&O-fondsen en sociale partners om de positie van mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren, door middel van scholing en opleiding.

Het doel van deze subsidie is om mensen te ondersteunen die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. Dit omvat verschillende groepen mensen, zoals werkzoekenden, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, mensen zonder vervolgopleiding en mensen die een laag inkomen verdienen uit werk. Het is van groot belang dat zij de juiste scholing en begeleiding krijgen, zodat zij onbelemmerd kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

De doelgroep

De projecten die met deze subsidie worden gefinancierd, richten zich op het bieden van scholing en begeleiding aan de onderstaande doelgroepen:

 • niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden;
 • personen met een uitkering(sverleden) van gemeente of UWV;
 • mensen met een opleidingsniveau van maximaal MBO2 (waaronder leerlingen in het vso pro en Entree-onderwijs);
 • personen die maximaal 130% van het wettelijk minimumloon (excl. toeslagen) verdienen of een tarief van 35 euro per uur als ZZP-er;
 • statushouders en ontheemden uit Oekraïne;
 • arbeidsbelemmerden en personen die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister.

Daarnaast mag het geld ook worden gebruikt om mensen buiten hun werk te ondersteunen, zoals op het gebied van wonen, zorg, financiën en lichamellijke en psychise gezondheid. Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor loonkosten, wanneer zij iemand uit de bijstand in dienst nemen en opleiden. Dit stimuleert werkgevers om ook een rol te spelen in het vergroten van kansen voor mensen die moeite hebben actief deel te nemen op de arbeidsmarkt.

Activiteiten

Activiteiten worden uitgevoerd door externe opleiders of begeleiders. Activiteiten zijn:

 • intake en begeleiding;
 • scholing basisvaardigheden;
 • scholing beroepsvaardigheden; en
 • EVC-procedure.

Aanvragen

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en sociale partners krijgen de kans om vanaf 2 oktober 2023, 09:00 uur tot en met 2 februari 2024, 17:00 uur subsidie aan te vragen. Met honderd O&O-fondsen verspreid over verschillende sectoren op de arbeidsmarkt, is er ruimte voor een breed scala aan projecten die aansluiten op specifieke behoeften en mogelijkheden.

Projecten mogen een maximale looptijd hebben van twee jaar. Het Europees Sociaal Fonds subsidieert 40% van de kosten. Gelijke kansen en non-dicriminatie zijn cruciale pijlers die in alle projecten worden meegenomen, zo wordt er niemand uit gesloten.

De Kenniskamers houdt grondig de juiste kanalen in de gaten en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot (nieuwe) ESF+ plannen. 

Vragen?

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (08:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl of www.esf.plus. U voert een online gesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002.

Bibliografie

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (2023, juli 18). esf-vanaf-2-oktober-subsidie-beschikbaar-voor-oo-fondsen-en-sociale-partners. Opgehaald van www.uitvoeringvanbeleidszw.nl: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/nieuws/2023/07/17/esf-vanaf-2-oktober-subsidie-beschikbaar-voor-oo-fondsen-en-sociale-partners
 • opleiding.nl. (2023). o-en-o-fondsen. Opgehaald van www.opleiding.nl: https://www.opleiding.nl/o-en-o-fondsen.html
 • Rijksoverheid. (2023, 7 17). 70-miljoen-voor-scholing-en-begeleiding-van-mensen-met-een-kwetsbare-arbeidsmarktpositie. Opgehaald van www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/07/17/70-miljoen-voor-scholing-en-begeleiding-van-mensen-met-een-kwetsbare-arbeidsmarktpositie