Nieuws projectperiode ESF+ uit kennisbijeenkomst Uitvoering van Beleid SZW

3 minuten 27-03-2023, laatst bijgewerkt op 23-05-2023 14:24

Afronding periode ESF 2014 – 2020

UvB is voornemens om alle controles van ESF REACT-EU uiterlijk in het 1e kwartaal van 2024 af te ronden. Er is ook duidelijk gemaakt dat de doelgroepentoets van het Inlichtingenbureau tot uiterlijk juni 2023 beschikbaar is. In april wordt de planning van de controles voor het 2e halfjaar van 2023 bekendgemaakt. 

ESF+ 2021 – 2027, Kwetsbare werkzoekenden en werkenden

  • De Handleiding Project Administratie (HPA) zal half april 2023 gepubliceerd worden;
  • Het 2e aanvraagtijdvak voor Kwetsbare werkzoekenden en werkenden zal opengesteld worden vanaf oktober 2023.
  • De verleningsbeschikkingen 1e tijdvak Kwetsbare werkzoekenden en werkenden worden binnen 14 dagen verstuurd;

In oktober wordt het 2e aanvraagtijdvak voor Kwetsbare werkzoekenden en werkenden geopend. In dit 2tijdvak zal een deel van het budget van de arbeidsmarktregio’s aangewezen worden voor statushouders en/of migranten. 
Het 2e tijdvak voor VSO/Pro bestaat uit twee schooljaren. Er is een mogelijkheid om tussentijds een voorschot aan te vragen op basis van aangetoonde realisatie. 

Het SCO-tarief, wat €6.810 per maand per klantmanager zou bedragen is vastgesteld op 
€7.519 (prijsniveau 2021). Dit SCO-tarief is inclusief de opslagen van 40%, 37,5% en afslag van 17%. Belangrijk is dat de afdeling HRM wel het dienstverband en de parttimefactor moeten aantonen van de klantmanagers in de verantwoording.

ESF 2021 – 2027, Sociale Inclusie (SI)

Het 1e tijdvak van Sociale Inclusie (onderdeel 2D van de regeling) kan aangevraagd worden van 3 april 09:00 tot en met 31 oktober 17:00. Het macrobudget van dit 1e tijdvak bedraagt €17,5 miljoen. De eerste projectperiode heeft een duur van 24 maanden vanaf datum indiening. Terugwerkende kracht verantwoording is niet toegestaan. In de aanvraag van het 1e tijdvak van SI wordt speciale aandacht gevraagd voor Gelijke Kansen en Non-Discriminatie waarin beschreven wordt wat de AMR hieraan gaat doen in de projectperiode. Het SCO-tarief van de klantmanager mag niet worden toegepast binnen Sociale Inclusie. Uitvoering van Beleid streeft ernaar om vanaf het 2e tijdvak een SCO-tarief per maand per deelnemer in voeren. Een voortgangsrapportage wordt ingediend na 12 maanden van de projectperiode. Per sub-project mag één kostensoort in de verantwoording opgenomen worden. Het aanvraagformulier, inclusief een voorbeeld hiervan, komt vanaf 3 april 2023 beschikbaar op de website van Uitvoering van Beleid.

Prioriteit Sociale Innovatie ESF+

Het beschikbare budget van de prioriteit (2), Sociale Innovatie, bedraagt €15,8 miljoen. Het is nog niet bekend wanneer de aanvragen voor Sociale Innovatie ingediend kunnen worden. Ontwikkelingen rondom Sociale Innovatie publiceren wij zodra hier meer over bekend wordt gemaakt.