Unaniem akkoord over SCO-tarief voor klantmanagement

2 minuten 29-09-2022, laatst bijgewerkt op 29-09-2022 16:04

De kogel is door de kerk: vanmiddag is in een online bijeenkomst, georganiseerd door Uitvoering van Beleid (UvB), door de deelnemers in het overleg unaniem akkoord gegaan met de invoering van het vaste tarief per maand voor klantmanagement arbeidsbemiddeling. Deze verantwoordingsmethodiek zal vanaf de 1e tranche ESF+ door de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s toegepast moeten worden. De aanvragen hiervoor kunnen vanaf aanstaande maandag 3 oktober ingediend worden. Het betreft het Simplified Cost Options (SCO) tarief voor klantmanagement.

Berekening van het SCO-tarief

Voorheen werd het tarief voor casemanagement per klantmanager berekend op basis van de op te vragen loongegevens. Bij ESF+ wordt het dus mogelijk om gebruik te maken van het door de EU vastgestelde tarief voor arbeidsmarktbemiddeling. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt per heden € 6.810 per maand op basis van een fulltime dienstverband. In dit bedrag zijn al de bekende percentages van 37,5% voor werkgeverslasten, 40% flatrate en de afslag van 17% voor indirect en ziekte verwerkt.

Om aan te tonen dat de medewerker in dienst is van de organisatie kan volstaan worden met het aanleveren van de verzamelloonstaat met alleen de basisgegevens zoals duur dienstverband en het de parttimefactor. Het SCO-tarief van € 6.810 mag ook toegepast worden op medewerkers die ingehuurd worden. De bewijslast blijft hier de factuur en het betaalbewijs.

Bovenstaande wordt verwerkt in de Handleiding Projectadministratie ESF+ (HPA).

Wij helpen u graag bij uw ESF vraagstukken

De Kenniskamers heeft jarenlange ervaring met het aanvragen en verantwoorden van Europese subsidies. Wij laten u graag weten in een persoonlijk gesprek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. De ESF-administratie wordt door ons geheel digitaal ingericht tot en met de mogelijkheid om UvB alle controles op afstand te laten plaatsvinden waarbij alle communicatie over de controle op regelniveau wordt vastgelegd.