Subsidiemanagement

Binnen iedere organisatie is er vraag naar subsidies, maar ziet meestal op tegen de bijkomende (administratieve) werkzaamheden die nodig zijn om de juiste verantwoording af te kunnen leggen aan de subsidieverstrekker. Onze organisatie heeft jarenlange (20+ jaar) ervaring met het aanvragen, verantwoorden en afrekenen van subsidies. Gedurende deze jarenlange ervaring hebben wij geleerd om niet alleen slim om te gaan met administratieve verantwoordingen, maar ook het zoeken naar (extra) mogelijkheden om het aanvragen van subsidies mogelijk te maken.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Mogelijkheden cofinanciering projecten onderzoeken

  Samen met onze klant onderzoeken wij de mogelijkheden voor financiering van de eigen bijdragen (cofinanciering) die vaak noodzakelijk is om een subsidie aan te kunnen vragen en te kunnen verantwoorden.
 • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek subsidie

  Op zoek naar mogelijkheden om een bepaalde subsidie aan te vragen, houden we rekening met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij is het belangrijk dat de klant een maximaal resultaat bereikt met een minimale inzet. In de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek worden de (on)mogelijkheden genoemd en worden de risico’s aangegeven die zich kunnen voordoen. De klant beslist uiteraard of de subsidie werkelijk wordt aangevraagd.
 • Voorbereiden, opstellen en indienen subsidieaanvraag

  Wij stellen in overleg met de klant en haar eventuele partners de subsidieaanvraag op aan de hand van de beschikbare formulieren van de subsidieverstrekker. Na het opstellen van de aanvraag dienen wij de subsidieaanvraag in nadat deze is goedgekeurd door de klant en haar eventuele partners.
 • Inrichten (extra comptabele) subsidieadministratie

  Nadat de subsidieaanvraag is goedgekeurd door de subsidieverstrekker richten wij een subsidieadministratie in die voldoet aan de vereisten van de subsidieverstrekker. Het kan gaan om urenadministraties, facturenadministraties, prestatieverantwoordingen, projectdocumentatie, etc. Wij beschikken ook over faciliteiten om de gehele subsidieadministratie extra comptabel in te richten, geheel naar de eisen van de subsidieverstrekker.
 • Projectmanagement

  Onze organisatie heeft jarenlange ervaring met subsidie- en financieel projectmanagement. De klant kan het gehele projectmanagement uitbesteden aan onze organisatie of een deel hiervan. Uiteraard kunnen wij ook voor een bepaalde periode, bij afwezigheid van een lid/leden van het projectmanagement, als interimorganisatie het projectmanagement verzorgen.
 • Uitvoeren subsidieadministratie

  Nadat de subsidieadministratie is opgezet kunnen wij ook de administratie uitvoeren voor de klant. In de uitvoering gaan wij zeer efficiënt om met de inzet, omdat het mogelijk is onze softwareontwikkelaars een tool laten ontwikkelen die het administratieve proces ondersteunt. Het inzetten van dergelijke tools gebeurt uiteraard in overleg met de klant.
 • Monitoring van de prestaties

  Om de prestatie te kunnen meten wordt monitoring uitgevoerd op de projectonderdelen. De uitkomsten worden met de klant besproken. De evaluatie van de monitoring is belangrijk om te bepalen welke interventie mogelijkheid eventueel kan worden toegepast.
 • Voorbereiden, opstellen en indienen eindverantwoording

  Na het verstrijken van de subsidieperiode maken wij de eindverantwoording op basis van de desbetreffende wet- en regelgeving en dienen de eindverantwoording, na akkoord van de klant, in bij de subsidieverstrekker.
 • Ondersteuning bij controle door subsidieverstrekker

  De subsidieverstrekker zal een controle uitvoeren op de ingediende eindverantwoording om zowel de doelmatigheid als de rechtmatigheid te controleren en de subsidie zelf vast te kunnen stellen. Onze organisatie zal op het moment van de controle beschikbaar zijn voor vragen van de controlerende instantie en als eerste aanspreekpunt dienen voor het controlerend orgaan.
 • Beoordelen en advisering subsidievaststelling

  Nadat de controle heeft plaatsgevonden wordt óf direct de subsidievaststelling verstrekt óf eerst een conceptrapport van bevindingen aangeboden door de controlerende instantie. Wij zullen beide documenten beoordelen en voorzien van een advies voor de klant.
 • Evaluatie en archivering projectadministratie

  Samen met onze klant onderzoeken wij de mogelijkheden voor financiering van de eigen bijdragen (cofinanciering) die vaak noodzakelijk is om een subsidie aan te kunnen vragen en te kunnen verantwoorden.

Wij denken graag met u mee!

Wij helpen u graag verder met uw vraagstuk en zoeken naar een geschikte oplossing op het gebied van subsidiemanagement, software ontwikkeling of interim management.