Zoekt u een ESF Projectleider in Noordoost-Brabant?

De start van een nieuw ESF-subsidieprogramma is een tijdrovende klus. Het adviseren, aanvragen, uitvoeren van alle voorkomende activiteiten en de ondersteuning hierbij is ons dagelijks werk. De Kenniskamers kan voor u de coördinatie en administratie binnen de regio Noordoost-Brabant geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Zowel vóór de start van een ESF-project, gedurende een ESF-project en na de afrondingsfase bewaken wij de kwaliteit. De Kenniskamers is aan de slag met het certificeringstraject, ISO 27001, en zal eind 2022 gecertificeerd zijn. Met een vast ESF-projectteam en onder regie van een van onze ESF-projectleiders met voldoende ervaring begeleiden wij uw organisatie vanaf het moment van de ideeën om een ESF-subsidie aan te vragen tot en met de controle op de eindverantwoording. Dit grotendeels met de door ons ontwikkelde ESF Plus App. Met deze tool is het op afstand werken mogelijk gemaakt en heeft uw organisatie en/of andere betrokken organisaties realtime inzage in de voortgang van het project.

Voor het succesvol uitvoeren van een ESF-project, wordt een tijdelijke projectorganisatie samengesteld om het ESF-project te beheersen en tot een succesvol einde te brengen. Er wordt gewerkt met 3 functieprofielen van ESF assistent, ESF senior en ESF projectleider. Op deze wijze borgen wij dat er voldoende autoriteit voor het ESF-project aanwezig is en dat voor alle partijen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn en worden vastgelegd.

Het ESF-projectteam bewaakt het verloop van het ESF-project en zorgt ervoor dat eventuele knelpunten direct worden opgepakt en opgelost. In overleg met regio Noordoost-Brabant stellen wij diverse werkgroepen samen, die naar behoefte bijeenkomen en de stand van zaken en de daaruit voortkomende aandachtspunten bespreken en ervoor zorgen dat de acties worden uitgevoerd. 

Vastlegging door de ESF-Projectleider

De Kenniskamers maakt na elke vergadering of bijeenkomst een verslag met daarin opgenomen gerealiseerde werkzaamheden, knelpunten en actiepunten. De ESF-projectleider bewaakt de voortgang en de uitgezette acties. De verslagen worden gearchiveerd in het ESF-projectdossier in onze ESF Plus App en zijn door betrokkenen terug te lezen.

Als de ESF-projectleider verwacht dat naar aanleiding van signalen zich situaties zullen voordoen waar afwijkingen optreden, bijvoorbeeld bij overschrijding van de afgesproken toleranties (tijd, geld, kwaliteit, scope) dan wordt het ESF-projectteam op de hoogte gebracht en doet de ESF-projectleider voorstellen voor de wijze waarop het ESF-project binnen de regio Noordoost-Brabant wordt voortgezet.

De ESF Plus App voorziet ook in een vraagbaak waarin uw organisatie project gerelateerde vragen kan stellen die wij binnen 2 werkdagen zullen beantwoorden. De vragen en antwoorden worden gearchiveerd in de tool en blijven raadpleegbaar. Degene die geïnteresseerd is in gestelde vragen kunnen dit kenbaar maken en worden vanzelf op de hoogte gehouden. 

Wij denken graag met u mee!

Wij helpen u graag verder met uw vraagstuk en zoeken naar een geschikte oplossing op het gebied van subsidiemanagement, software ontwikkeling of interim management.