ESF+ promotiemateriaal bestellijst

Publiciteitsplicht

Een subsidievoorwaarde van de Europese unie is het uitdragen van haar naam tijdens projecten. De promotie en publiciteit van de bijdrage van de EU aan projecten is een verplichting, maar kan ook een positief effect hebben op het vinden van deelnemers en het interesseren van bedrijven en geldschieters. 
In de handleiding projectadministratie (HPA) ESF+ 2021-2027 en in artikel 50 van de verordening (EU) 2021/1060 van het Europese parlement zijn de verantwoordelijkheden en regels in het kader van de publiciteitsverplichtingen te vinden van de EU. 
Het is van belang dat u als aanvrager voldoet aan de verantwoordelijkheden en verplichtingen om corrigerende maatregelen van de beheers autoriteit te voorkomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen

De promotiepakketten die aangeleverd worden door de EU zijn minder toereikende als in voorgaande jaren. De Kenniskamers heeft daarom een bestellijst opgesteld met promotiematerialen die kunnen bijdragen aan de publicatieplicht van de aanvrager. Het materiaal kan makkelijk besteld worden via het onderstaande formulier en bestellingen kunnen worden aangepast naar u wens. 

Bestellijst