Download hier de EU-logo's ten behoeve van de ESF+ publiciteitseisen

U bent als ontvanger van EU-subsidie verplicht om de zichtbaarheid van de EU uit te dragen. Het is belangrijk dat de EU-logo’s op een duidelijke en correcte manier worden weergegeven. Via de onderstaande button kunt u de EU-logo’s met de tekst ‘Medegefinancierd door de Europese Unie’ downloaden. Deze logo’s zijn gepubliceerd door de Europese Unie en zijn opengesteld voor gebruik. Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van het EU-logo op de site van de Europese Commissie. 
 

Download