De MER-gemeenten

Laatst bijgewerkt op 23-05-2023 10:57

De MER-gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken nauw met elkaar samen. Op uitvoeringsniveau heeft dit geleid tot het oprichten van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER. Sinds 1 januari 2016 voert het team sociaal domein van het Servicecentrum MER voor de MER gemeenten alle taken uit op het gebied van onder andere Participatie in de ruime zin van het woord.  

Het Servicecentrum zet zich niet alleen in voor een basisinkomen voor burgers die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. De aandacht is met name gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en het verhogen van de participatie, zowel op werk- als maatschappelijk gebied: iedereen kan meedoen.

Project Europees Sociaal Fonds (ESF REACT-EU)

Voor de MER-gemeenten is het belangrijk dat zij de belangen van de inwoners vertegenwoordigt. In het kader van werk en inkomen komt dit o.m. tot uiting in het versterken van de arbeidsmarktpositie van doelgroepen die minder kans hebben om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Mensen die werkeloos zijn, worden begeleid om aan betaald werk te komen en mensen die al werken maar geen zekerheid hebben van hun baan, worden begeleid om aan het werk te blijven. Verder worden ook integratietrajecten uitgevoerd om Immigranten oftewel ‘’Statushouders’’ aan het werk te helpen en in te laten burgeren in de Nederlandse samenleving. Deze activiteiten passen in het project van het Europees Sociaal Fonds. Dit is ook de reden waarom de MER-gemeenten meedoen aan dit project. Door deel te nemen aan het project ontvangen de MER-gemeenten subsidie voor de uitgevoerde activiteiten.

"Het servicecentrum-MER waardeert de proactieve en klantgerichte aanpak van De Kenniskamers. De subsidieadviseurs Dave en Justin geven snel en adequaat antwoord op onze vragen, ze denken positief mee en geven ons de goede adviezen op het gebied van onder andere de kwaliteitsverbetering van onze verantwoordingsinformatie."
Ger, beleidsmedewerker MER sociaal domein

Dienstverlening de Kenniskamers

De Kenniskamers ondersteunt Servicecentrum MER in de uitvoering en verantwoording van de projectactiviteiten. De activiteiten zijn o.a. voorbereiden, opstellen en indienen van de begroting bij de aanvraag, projectmanagement, monitoren van prestatieverantwoording, opstellen van de eindverantwoording, ondersteuning bij de controle van de einddeclaratie, et cetera. De Kenniskamers begeleidt het volledige proces en streven ernaar het optimale projectresultaat te behalen wat neerkomt op 100% subsidie.