Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

Logo Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

Budget: €88,2 mln 
Uitvoerder: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het AMIF programma is een onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020.

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.  

Er wordt specifiek gericht op de volgende vier doelstellingen: 

  • Asiel en opvang

Het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan.

  • Legale Migratie:

Het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van vreemdelingen uit derde landen.

  • Integratie:

Het ondersteunen van projecten die een bijdrage leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering.

  •  Terugkeer:

Het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen.

Het nieuwe fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) bouwt voort op de financieringsperiode uit 2014-2020. Dit fonds is in 2014 ontstaan uit een aantal losse fondsen, waaronder het Europees Integratie Fonds (EIF), het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) en het Europees Terugkeerfonds (ETF). In de periode 2021-2027 beschikt het fonds over een stuk meer financiële middelen, met € 195.182.126,. De subsidie per project bedraagt 75% van de projectkosten. Anders dan bij de vorige periode zal het fonds zich ditmaal ook richten op een eerlijke verdeling van migranten tussen lidstaten en betere toegang tot fondsen voor decentrale overheden voor het integratieproces.  

Acties 

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) verleent onder andere steun aan de volgende acties: 

  • Het uitvoeren van asielprocedures, waaronder et verstrekken van ondersteunende diensten zoals vertaling en vertolking, rechtsbijstand en opsporing van familieleden; 
  • Het verbeteren van de capaciteit van de lidstaten om informatie over het land van herkomst te verzamelen, te analyseren en met hun bevoegde autoriteiten te delen; 
  • Het uitvoeren van integratiemaatregelen, waaronder inburgeringscursussen, beroepsadviezen en integratieprogramma’s die gericht zijn op begeleiding, onderwijs en taal; 
  • De samenwerking met derde landen inzake de aanpak van irreguliere migratie en effectieve terugkeer en overname stimuleren; 
  • Het bieden van steun aan een andere lidstaat die te maken heeft met uitdagingen op het gebied van migratie, zoals de opvangcapaciteit. 
Laatst bijgewerkt op 11-07-2023 11:09