PACT Brabant

Logo PACT Brabant

Motto

Iedere dag is een kans om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Die aanpak wint aan kracht als het in gezamenlijkheid op regionale schaal gebeurt. Daar is de meest vruchtbare situatie om beweging te creëren rondom actuele situaties die voldoende concreet en dichtbij zijn om energie op te wekken en vast te houden.

Pact Brabant biedt Brabantse arbeidsdeskundigen een podium voor arbeidsmarktinnovatie. Dit podium laat werkgevers, werknemers, overheden en kennisinstellingen aan het woord komen over diverse arbeidsmarktthema’s.

In Pact Brabant werken de partners samen aan een welvarend en economisch gezond Brabant. Een veerkrachtige arbeidsmarkt is hier een voorwaarde voor., waarin bedrijven en mensen flexibel zijn en zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Een arbeidsmarkt met de juiste persoon op de juiste plek, met voldoende geschikt (geschoold) personeel; met voldoende en variërend werkgelegenheid (met werkzekerheid boven baanzekerheid); een arbeidsmarkt waarin iedereen die redelijkerwijs economisch actief kan zijn, participeert.

Voor Noord-Brabant is het essentieel om een uitstekend werkende arbeidsmarkt te hebben. De provincie kan hiermee haar industriële positie en kenniseconomie versterken. Ondernemingen, overheid en onderwijs vormen samen het samenwerkingsverband Pact Brabant, die de noodzakelijke vernieuwingsslag op de arbeidsmarkt in Brabant wil maken. Om structurele knelpunten zoals tekorten aan gekwalificeerd personeel in sectoren als techniek en zorg  en werkloosheid te voorkomen, is dit belangrijk.

Hoe Pact Brabant te werk gaat
Pact Brabant biedt een platform om kennis te delen, te brainstormen en tot oplossingen te komen voor de arbeidsproblematiek in Brabant, voor arbeidsdeskundigen. De leden van Pact Brabant komen regelmatig bij elkaar tijdens themabijeenkomsten. De leden maken hier afspraken over gezamenlijke acties. Jaarlijks worden er door Pact Brabant een aantal thema’s gekozen waarin zij een stap vooruit willen zetten. Alle momenten die Pact Brabant organiseert, worden benut om met relevantie personen en instanties te communiceren. Bijvoorbeeld bij Kennisateliers, Bestuurlijk Pact, Pact cafés, Pact Congres en Pact Reis.

De Brabantse economie blijft zich onverminderd in hoog tempo ontwikkelen waarbij een aantal thema’s om aandacht blijft vragen:

  • De innovatie van de economie met daaraan gekoppeld de noodzaak van een gekwalificeerde beroepsbevolking;
  • Het vinden van instrumenten om iedereen die wil en kan werken een passende plek op de arbeidsmarkt te geven;
  • Het adequaat scholen van jongeren als toekomstige deelnemers aan het arbeidsproces;
  • Het duurzaam inschakelen van werknemers in het arbeidsproces.