ESF+ Sociale Innovatie - Arbeidsmarktactivering statushouders en Oekraïense ontheemden

UvB overweegt een hoofdstuk over Sociale Innovatie op te nemen binnen ESF+. Dit hoofdstuk zal zich richten op het activeren van statushouders en Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Er is nog geen uitsluitende bevestiging dat dit hoofdstuk daadwerkelijk zal worden ingevoerd, maar hier gaan we wel vanuit. 

Het subsidiebudget is vastgesteld op 10 miljoen euro, dat verdeeld zal worden over de arbeidsmarktregio's volgens de bestaande verdeelsystematiek. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 95%. Het aanvraagtijdvak zal eind 2024 openen.

Een activiteit wordt beschouwd als sociaal innovatief wanneer deze nog niet op dezelfde schaal wordt uitgevoerd in de betreffende arbeidsmarktregio. Het komt vaak voor dat volledig nieuwe initiatieven niet worden opgenomen in het ESF. Samenwerking tussen arbeidsmarktregio’s wordt in dit hoofdstuk aangemoedigd. Het project hoeft niet per se beide doelgroepen te omvatten Belangrijk is dat dubbele financiering niet is toegestaan. Als iemand al deelneemt aan een ander hoofdstuk van het ESF+, kan die persoon niet ook deelnemen aan het project voor Sociale Innovatie.

Nadere informatie over deze regeling is nog niet bekend. Volg deze pagina en de nieuws artikelen op de website van De Kenniskamers, om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws met betrekking tot dit nieuwe ESF+ hoofdstuk.