Whitepaper: Het REACT-EU programma

Laatst bijgewerkt op 07-12-2021 8:42

De Europese Unie heeft met NextGenerationEU een omvangrijk herstelpakket aangenomen om de lidstaten van de EU sociaaleconomisch te helpen herstellen van de Coronapandemie. Er wordt aanvullend budget toegevoegd aan de bestaande Europese structuurfondsen met REACT-EU, waaronder het Europees Sociaal Fonds 2014-2020 (ESF). Op Europees niveau is er een grondslag voor de inzet van de aanvullende middelen gecreëerd in de vorm van een wijziging van de verordening die gemeenschappelijke regels stelt voor de Europese structuurfondsen (de Gemeenschappelijke Bepalingen Verordening). Om besteding van het aanvullende budget uit REACT-EU voor ESF op nationaal niveau mogelijk te maken leggen de lidstaten eerst een operationeel programma voor aan de Europese Commissie. Binnen het bestaande Operationele Programma ESF 2014-2020 zijn middelen door Nederland geprogrammeerd, omdat de REACT-EU middelen worden toegevoegd aan ESF. Het programma wordt uitgewerkt in de nationale regelgeving zodra de Europese Commissie de wijzigingen in het Operationele Programma ESF 2014-2020 heeft goedgekeurd. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen goedgekeurd op 15 april 2021. Om de besteding van het aanvullende budget uit REACT-EU voor ESF op nationaal niveau mogelijk te maken wijzigt deze regeling de Subsidieregeling ESF 2014-2020.

Meer over het programma en de doelstelling ervan lees je in onze gratis whitepaper, Het REACT-EU programma. 

Download de Whitepaper: Het REACT-EU programma