ESF+ Handleiding projectadministratie gepubliceerd door UvB

1 minuut 02-05-2023, laatst bijgewerkt op 03-05-2023 9:35

In onze voorgaande blogartikel Nieuws projectperiode ESF+ uit kennisbijeenkomst Uitvoering van Beleid SZW gaven we aan dat de Handleiding Projectadministraite (HPA) half april gepubliceerd zou worden. Iets later dan gepland is nu voor de nieuwe programaperiode ESF+ 2021-2027 Arbeidsmarktregio's, Arbeidsmarkttoeleiding en Sociale Inclusie, de HPA gepubliceerd. Naar eigen zeggen is de HPA gebaseerd op de HPA van ESF 2014-2020 en de meest recente Q&A's, aldus UvB.

De Kenniskamers zal op basis van de gepubliceerde HPA een analyse uitvoeren en onze bevindingen delen via de bekende kanalen, tevens publiceren we alle informatie via onze speciaal ontwikkelde website; www.esf.plus