Europese Commissie keurt inzet resterend budget ESF REACT-EU goed

1 minuut 01-09-2022, laatst bijgewerkt op 01-09-2022 17:50

In onze blog van 9 juni jl. publiceerde wij de voorgenomen besluiten met betrekking tot het resterende budget van ESF REACT-EU. UvB bracht ons vandaag op de hoogte dat de voorgenomen besluiten die doorgevoerd zijn in het programmadocument ESF 2014-2020 door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. In het kort de besluiten in relatie tot REACT-EU:

  • Verhoging van het subsidiepercentage naar 100% (was voorheen 75%);
  • Aanvullend subsidiebedrag van € 50 mln. voor AMR-projecten;
  • Nieuwe subsidiabele doelgroep arbeidstoeleiding: uit Oekraïne afkomstige vluchtelingen;
  • Mogelijkheid tot verlenging tot 30 september 2022 (was voorheen 30 juni 2022).

AMR-projecten hebben tot 30 september 2022 de mogelijkheid om de projectperiode te verlengen en/of aanspraak te maken op het aanvullende budget. De herziene aanvragen kunnen vanaf vandaag (donderdag 1 september 2022) ingediend worden. Na beoordeling van de aanvraag ontvangt het AMR-project ene herziene verleningsbeschikking.

Heeft u vragen over het verlengen van uw AMR-project en/of het aanspraak maken op het aanvullend budget, neem dan contact op met een van onze adviseurs.