Gemeente Helmond en participatiebedrijf Senzer

3 minuten 22-04-2022, laatst bijgewerkt op 23-05-2023 10:57

Onze collega's Dave en Justin op klankbezoek bij SenzerDoor de Coronapandemie zijn mensen meer op afstand gaan werken met gebruikmaking van hedendaagse technologieën. De Kenniskamers heeft in de periode van de Coronapandemie haar klanten op digitale wijze ondersteund bij de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Naar aanleiding van de afname van de beperkingen die verband houden met de Coronapandemie, zijn onlangs de subsidieadviseurs Dave en Justin op klantbezoek geweest bij Senzer in Helmond.

Senzer is een participatiebedrijf binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. De medewerkers van Senzer voeren de Participatiewet uit voor de zeven gemeenten die vallen onder deze arbeidsmarktregio. Via Senzer werken ruim 2.000 mensen bij honderden bedrijven. Senzer behandelt aanvragen voor een bijstandsuitkering en beheert de uitkering voor zo’n 4500 bijstandscliënten. Voor een aantal gemeenten voeren ze de Bijzondere Bijstandswet uit. Daarnaast begeleidt Senzer werkzoekenden naar betaald werk. Senzer werkt samen met partners in het sociaal domein om participatie te bevorderen. De gemeente Helmond doet mee aan het Europese subsidieproject ESF REACT-EU en helpt samen met Senzer om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen of aan het werk te houden. Deze activiteiten vallen samen met de activiteiten die ook in de regelgeving van ESF REACT-EU zijn vermeld. Door deel te nemen aan het project wordt het effect groter om mensen te kunnen bereiken en te kunnen helpen.

"De Kenniskamers kijkt mee ‘van buiten naar binnen’ en stelt kritische vragen en dat geeft input aan Senzer om ons werk nog meer te optimaliseren."
Anita, teamleider Senzer

Gemeente Helmond heeft De Kenniskamers opdracht verleend om het project te ondersteunen en ten behoeve van de verantwoording van ESF REACT-EU project te begeleiden. De adviseurs van De Kenniskamers inventariseren in de projectperiode de subsidiabele kosten. Deze kosten moeten worden verantwoord bij de einddeclaratie van het project. De Kenniskamers voert regelmatig voortgangsgesprekken met gemeente Helmond en Senzer. Het doel van deze gesprekken is om de risico’s te herkennen en te beperken voor de klant. De uitkomsten zullen uiteindelijk leiden dat het maximale subsidiebedrag wordt gerealiseerd. De Kenniskamers adviseert gemeente Helmond en Senzer ook op gebied van kwaliteitsverbetering van processen en de vastlegging van data.

"De gemeente Helmond waardeert de pro actieve en servicegerichte aanpak van De Kenniskamers. Als opdrachtgever worden wij op deze manier ontzorgd gedurende het gehele ESF project en dat is erg prettig."
Jeroen, beleidsmedewerker Gemeente Helmond

De Kenniskamers ervaart dat bij de aanpak van het ESF REACT-EU projecten het niet alleen gaat om het maximaal realiseren van de subsidie, maar dat de betrokken medewerkers ook meer bewust worden van de processen binnen de organisatie en de noodzaak van samenwerking.