Ministerie SZW geeft nieuwe updates over MDIEU bedrijven

4 minuten 21-06-2023, laatst bijgewerkt op 21-06-2023 17:14

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de Webinar van 20-6-2023 belangrijke updates gedeeld over de MDIEU-bedrijven regeling. In de Webinar georganiseerd door het beleidsteam MDIEU, werden vragen gesteld en beantwoord door medewerkers van het ministerie.


De nieuwe informatie biedt waardevolle inzichten aan bedrijven, die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van subsidie via de MDIEU-regeling. De nieuwe informatie treft u in de onderstaande blog.

1. De declarabiliteit van kosten voor financieel (pensioen) adviseurs:
Bedrijven die zich richten op het verstrekken van individueel advies aan werknemers met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid (DI) of de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), kunnen de kosten voor het inschakelen van adviseurs opnemen als declarabele kosten. Dit omvat bijvoorbeeld de kosten voor een financieel adviseur die de werknemers ondersteunt bij het gebruikmaken van de RVU-regeling. Houdt er rekening mee dat het budget voor externe adviseurs is vastgesteld op maximaal €135 per uur exclusief BTW, zonder dat er verdere toelichting nodig is over de marktconformiteit.

2. Het gebruik van de sectoranalyse bij de aanvraag:
Het wordt aangemoedigd om een bestaande sectoranalyse als uitgangspunt te gebruiken bij het indienen van een aanvraag. Deze analyse kan opgenomen worden in de bedrijfsanalyse. Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is te vinden welke sectoren al een analyse hebben. Om toegang te krijgen tot deze analyses kunt u contact opnemen met de hoofdaanvrager.

3. Vergoeding voor de bedrijfsanalyse bij een afgekeurde subsidieaanvraag:
Als uw subsidieaanvraag wordt afgekeurd, krijgt u geen vergoeding voor de bedrijfsanalyse. De subsidie voor de bedrijfsanalyses wordt alleen verleend bij het toekennen van de subsidieaanvraag. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig uw aanvraag voor te bereiden en ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de vereisten.

4. Inclusie van ZZP’ers in de aanvraag:
De aanvraag kan ook betrekking hebben op de Duurzame Inzetbaarheid (DI) van ZZP’ers die voor het bedrijf werken. Dit betekent dat bedrijven de mogelijkheid hebben om maatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van alle soorten flexwerkers.

5. Boeteclausule bij onderrealisatie:
Het is belangrijk om de voortgang en realisatie van de gesubsidieerde kosten goed in de gaten te houden. Onderrealisatie, oftewel het niet volledig realiseren van de geplande kosten, moeten tijdig worden gemeld. Als de onderrealisatie onder de 50% ligt, kan de subsidie op nihil worden verklaard, wat betekent dat de subsidie volledig kan komen te vervallen. Zorg er dus voor dat u eventuele onderrealisatie tijdig meldt om mogelijke consequenties te voorkomen.

6. Goedkeuring op basis van volgorde van binnenkomst:
De goedkeuring van de subsidieaanvraag wordt bepaald op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het is dus belangrijk om uw aanvraag tijdig in te dienen en ervoor te zorgen dat deze volledig is. Hierdoor vergroot u de kans op een gunstige beoordeling en goedkeuring van uw subsidieaanvraag.

7. Verschillende aanpakken voor verschillende dochterbedrijven:
Moederbedrijven kunnen verschillende aanpakken hanteren voor hun dochterbedrijven, rekening houdend met hun specifieke behoeften. De regeling biedt ruimte voor maatwerk, waardoor bedrijven de mogelijkheid hebben om problemen op het gebied van DI en RVU aan te pakken per individueel bedrijf. Het is echter van belang dat het activiteitenplan het gehele bedrijf, inclusief het moederbedrijf en de dochterondernemingen omvat.

8. Opvoeren van werkelijke loonkosten:
Bij het opvoeren van personeelskosten moeten de werkelijke loonkosten van de medewerkers worden meegenomen in de verantwoording van de MDIEU-regeling.

Klik hier voor meer informatie over de MDIEU bedrijven regeling. 

Hoe kan De Kenniskamers uw organisatie helpen?

Wij zullen de ontwikkelingen omtrent de MDIEU-regeling in de gaten houden en u op de hoogte stellen van de nieuwste informatie. Daarnaast kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van de juiste documenten (de bedrijfsanalyse, het activiteitenplan en de begroting), het aanvragen van de subsidie en het volledige beheer van uw projectuitvoering tot aan het moment dat de subsidie wordt vastgesteld door het Uitvoering van Beleid.

Vragen?

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (08:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl. U voert een onlinegesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002.