MDIEU Bedrijven: Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Logo MDIEU Bedrijven: Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Uitvoerder:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 

Budget 2023:
€ 7,5 mln. voor aanvragen tot € 300.000,-
€ 75 mln. voor aanvragen vanaf € 300.000,-

MDIEU investeert in duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor werkenden.

 

Net als de regeling MDIEU: Sectoren kunnen subsidies worden aangevraagd voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten, maar dan op bedrijfsniveau. De subsidie kan ook worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Aanvragers van deze subsidie zijn arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen​ (duurzame-inzetbaarheid-bedrijven, 2023)​.

Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden 

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers vergroten. De subsidieregeling kent vier thema’s: 

  1. Gezond, veilig en vitaal werken;
  2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit;
  4. Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

De thema’s komen overeen met de thema’s uit de regeling MDIEU: Sectoren, dit betekent dat u een hoop informatie over de subsidiabele activiteiten kan vinden in de menukaart duurzame inzetbaarheid voor sectoren.  

Een werkgever kan met werknemers afspraken maken over het eerder stoppen met werken. Deze medewerkers kunnen in aanmerking komen voor subsidie, mits de medewerkers zwaar werk verrichten en over maximaal drie jaar pensioengerechtigd zijn. Aanvragers kunnen de regeling vervroegd uittreden (RVU) alleen aanvragen als minimaal 25% van de projectkosten worden geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid ​ (duurzame-inzetbaarheid-bedrijven, 2023)​.  

Subsidie aanvragen

U kunt van 1 september tot 30 november 2023 subsidie aanvragen. In 2024 zal een nieuw aanvraagtijdvak zijn, waarvan de datums nog niet bekend zijn. Voor de subsidieaanvraag heeft u een bedrijfsanalyse nodig. De bedrijfsanalyse is bedoeld om de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden te beschrijven. De analyse geeft antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden om de huidige situatie in de organisatie te veranderen. U kunt als aanvrager in aanmerking komen voor een vergoeding van € 5.000, voor de bedrijfsanalyse. Deze wordt achteraf toegekend als de subsidie is verleend voor het activiteitenplan.  

Op basis van de bedrijfsanalyse schrijft u een activiteitenplan. Het activiteitenplan beschrijft alle activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De activiteiten in het plan bieden een oplossing voor de beschreven knelpunten in de analyse. Het activiteitenplan bevat ook een begroting. Het drempelbedrag van het aan te vragen subsidiebedrag is € 75.000,-.  

Let op: U kunt als bedrijf ook subsidie krijgen als de sector waar u organisatie onder valt tegelijkertijd subsidie ontvangt uit de MDIEU-regeling. Er mag dan alleen geen sprake zijn van overlap, dit betekent dat kosten voor dezelfde activiteiten niet dubbel mogen worden opgevoerd ​ (duurzame-inzetbaarheid-bedrijven, 2023)​.  

Vragen?

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (09:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl. U voert een online gesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002.  

​​Bron

​​duurzame-inzetbaarheid-bedrijven. (2023). (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Opgeroepen op Mei 24, 2023, van www.uitvoeringvanbeleidszw.nl: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid

Laatst bijgewerkt op 13-06-2023 12:11