Officiële regelgeving Sociale Inclusie, onderdeel van ESF+ bekendgemaakt

2 minuten 20-03-2023, laatst bijgewerkt op 21-03-2023 10:51

De officiële regelgeving van het nieuwe hoofdstuk Sociale Inclusie binnen het ESF+ programma is bekendgemaakt in de Staatscourant van 20 maart 2023. In ons eerder gepubliceerde blogartikel hebben wij de conceptregelgeving voor het hoofdstuk Sociale Inclusie omschreven.

Aanvraagtijdvak, budget en doel

Het eerste aanvraag tijdvak van het hoofdstuk Sociale Inclusie loopt van 3 april 2023, 09.00 uur, tot en met 31 oktober 2023, 17.00 uur. De aanvraag moet ingediend worden door de Centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio. De projectperiode is maximaal 24 maanden, vanaf de datum dat de aanvraag is ingediend. Voor deze 1e aanvraag van het onderdeel Sociale Inclusie is een landelijk subsidiebudget beschikbaar gesteld van €17.500.000 euro. Projecten met betrekking tot Sociale Inclusie hebben als doel de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie te vergroten op het gebied van:

 • Wonen;
 • Financiën;
 • Digitale basisvaardigheden;
 • Lichamelijke gezondheid;
 • Psychische gezondheid;
 • Taal en cultuur;
 • Zorg.

De doelgroepen van Sociale Inclusie zijn dezelfde doelgroepen als de in 2022 ingediende aanvragen van de AMR-projecten in 2022. 

Feiten onderdeel Sociale Inclusie

 • Beschikbaar budget voor de eerste projectperiode van 24 maanden betreft €17.500.000 euro;
 • Indienen van de aanvraag is mogelijk van 3 april 2023, 09.00 uur t/m 31 oktober 2023, 17.00 uur;
 • Aanvraag moet ingediend worden door de centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio;
 • Projectperiode is maximaal 24 maanden vanaf datum indiening aanvraag;
 • Tussenrapportage indienen binnen 3 maanden na de eerste 12 maanden van projectperiode;
 • Bevoorschotting is mogelijk tot maximaal 80% van de aangevraagde subsidie;
 • Verdeling van het budget is opgenomen in bijlage 4 bij de gewijzigde regeling;
 • Uit de project-omschrijving moet blijken waarom specifiek voor deze activiteiten en doelgroep is gekozen en wat deze activiteiten bijdragen aan de bevordering van Sociale Inclusie en gelijke kansen en non-discriminatie.