Wat is het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen? (FEAD)

2 minuten 29-12-2021, laatst bijgewerkt op 29-12-2021 9:34
Weetje

Budget: €3,8 miljard voor de periode 2014-2020.

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) is een veelgebruikt fonds binnen het REACT-EU programma. FEAD steunt EU-lidstaten bij het voeren van acties om materiële hulp te bieden aan de mensen die het minder goed hebben, ofwel de ‘’minstbedeelden’’. Materiële hulp kan breed opgevat worden, denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van kleding, voeding en verzorgingsmiddelen zoals zeep en shampoo om te wassen.

Ook zorgt FEAD dat nationale autoriteiten ook niet-materiële steun kunnen verlenen om de meest behoeftigen te ondersteunen om er weer terug bovenop te komen. Dit betekend dus dat er niet alleen materiële hulp wordt verleend. Het helpen van de minstbedeelden met hun elementaire levensbehoeften is een randvoorwaarde om een baan te vinden of opleiding te volgen die bijvoorbeeld geboden kan worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Verdeling hulpgoederen

Wanneer de nationale programma’s zijn goedgekeurd door de Comissie mogen de nationale autoriteiten beslissen hoe zij de hulp verdelen via partnerorganisaties. Voor de soorten hulp die verleend zullen worden mogen de EU-lidstaten zelf een keuze en plan maken. Dit is ook afhankelijk van hun eigen situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verdelen en aanschaffen van voedsel, materiële hulp of van beide. De hulpgoederen kunnen op meerdere manieren worden aangeschaft of toegewezen. De EU-lidstaten kunnen hun partnerorganisaties geld geven of ze kunnen zelf hulpgoederen aanschaffen en deze verdelen aan de partnerorganisaties. Wat zijn partnerorganisaties? Partnerorganisaties zijn onder andere overheidsdiensten oftewel niet-gouvernementele organisaties. Deze worden op basis van objectieve en transparante nationale criteria gekozen.