Advisering financiële vraagstukken gemeentelijke financiën

Een gemeente heeft vaak te maken met financiële vraagstukken die spelen op het vlak van gemeenschappelijke regelingen, Gemeentefonds, BTW, BCF, VPB, liquiditeit, etc. Onze organisatie beschikt niet over juristen, maar beschikt wel over veel kennis door jarenlange ervaring bij de gemeentelijke overheid en in het bedrijfsleven. Met onze kennis kunnen wij uw organisatie adviseren en daar waar het gaat om specialistische (juridische) adviezen samen met u beoordelen wie dit advies kan geven (extern of intern).