Dagelijkse ondersteuning financiële processen gemeenten

De financiële afdelingen van gemeenten hebben te maken met een cyclus die niet gelijkmatig verdeeld is over het kalenderjaar. Zo heb je de periodes dat de begroting, de kadernota, managementrapportages en de jaarrekening opgemaakt moeten worden. Dit zijn drukke periodes waarin ook de reguliere administratie uitgevoerd moet worden.

Tevens komt het vaak voor dat juist in drukke periodes vacatures ontstaan op deze afdelingen die moeilijk direct ingevuld kunnen worden.