Opzetten of aanpassen (nieuwe) financiële beleidsdocumenten

Op het vlak van gemeentefinanciën worden vaak nieuwe beleidsdocumenten verplicht of zijn deze gewenst naar aanleiding van een verzoek van de accountant of nieuwe wet- en regelgeving (BBV). Wij hebben ervaring met het opzetten van deze nieuwe of gewijzigde beleidsdocumenten. Als voorbeelden kunnen wij aangeven de nieuwe wijze van verantwoording van de rechtmatigheid vanaf 2021 en het opzetten van beleid rondom fraude en risico.