ESF+ oude informatie

Update per 3 mei 2022: De vernieuwde regelgeving is per vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. De gedeelde informatie op deze pagina is niet actueel. Ons team werkt hard om alle nieuwe informatie te verwerken op de website. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

Investeren in de bevolking

Het Europees Sociaal Fonds Plus is het belangrijkste instrument van de EU om in mensen te investeren. Het is bedoeld om een socialer en inclusiever Europa te bouwen en bij te dragen aan de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten.

Het ESF+ heeft tot doel:

  • Het ondersteunen van lidstaten bij het aanpakken van de crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie;
  • Een hoog werkgelegenheidsniveau bereiken, vooral voor jongeren;
  • Zorgen voor sociale inclusie;
  • Bijdragen aan armoedebestrijding, in het bijzonder voor kinderen;
  • Een geschoold en veerkrachtig personeelsbestand laten groeien dat klaar is voor de transitie naar een groene en digitale economie.

Het totale budget voor 2021-2027 is: €99,3 Miljard

Financiering voor het ESF+:

Verdere ondersteuning jeugdwerkgelegenheid: Jongeren die zich op de arbeidsmarkt bevinden of er hun intrede doen, zijn onevenredig zwaar getroffen door de crisis. Lidstaten met grote aantallen mensen tussen de 15 en 29 jaar die niet in aanmerking komen voor werk, school of cursussen, moeten ten minste 12,5% van hun ESF+-middelen in dit kerngebied investeren. Alle andere lidstaten moeten een passend bedrag van hun ESF+-middelen toewijzen aan gerichte acties ter ondersteuning van jeugdwerkgelegenheidsmaatregelen.

Hulp om kinderarmoede aan te pakken: Geen kind mag achterblijven in de nasleep van de coronapandemie. Het ESF+ bepaalt dat de lidstaten die het meest door kinderarmoede worden getroffen, ten minste 5% van hun ESF+ middelen toe moeten wijzen aan maatregelen om kinderarmoede terug te dringen en alle andere lidstaten moeten een passend bedrag voor dit doel uittrekken.

Begeleid de groene en digitale overgangen: Het ESF+ zal een krachtige bijdrage leveren aan de groene en digitale transitie door investeringen in scholingsmogelijkheden te stimuleren, zodat werknemers kunnen groeien in een klimaat neutrale, meer digitale en inclusieve samenleving.

Steun de meest kwetsbaren: De lidstaten moeten ten minste 25% van hun ESF+ aan de bevordering van sociale inclusie toewijzen. Bovendien zal het huidige Fonds voor Europese hulp aan de meest kwetsbaren verlenen. Door ESF+ zullen zowel voedselhulp als materiële hulp geboden worden. Alle EU-leden zullen hiervoor minimaal 3% van hun ESF-plus middelen besteden.

Bevordering van sociale innovatie, sociaal ondernemenschap en arbeidsmobiliteit binnen de EU: Het ESF+ -onderdeel Werkgelegenheid en Sociale Innovatie zal innovatieve benaderingen en acties ondersteunen om werkgelegenheid te scheppen en sociale insluiting te bevorderen.