Aanvullend budget REACT-EU voor 2022

3 minuten 21-12-2021, laatst bijgewerkt op 29-12-2021 9:23

REACT-EU heeft in 2021 een budget van bijna €40 miljard beschikbaar gesteld. Voor 2022 is er bekend gemaakt dat er een extra bedrag van €11 miljard beschikbaar is gesteld. Dit bedrag zal worden verdeeld over alle EU-lidstaten, waaronder Nederland. De verdeling wordt gebaseerd op de economische impact van Covid-19, het bruto binnenlands product (bbp) van de landen en de cijfers van de werkloosheid en jeugdwerkloosheid.  

Van de €40 miljard dat in 2021 beschikbaar gesteld is voor REACT-EU wordt €23,3 miljard gebruikt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO), €12,8 miljard via het Europees Sociaal Fonds (ESF) en €500 miljoen via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

Hulp via verschillende fondsen aan EU-lidstaten

Via het EFRO is op verschillende manieren steun geboden aan EU-lidstaten. Het EFRO helpt bijvoorbeeld kleine en middelgrote ondernemingen in Zweden. Dat doen ze door de ondernemingen digitaal te laten richten op nieuwe markten.
Het EFRO heeft de transitie naar een digitale economie in Spanje ondersteund. Hierbij is vooral aandacht geschonken aan de digitalisering van overheidsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan e-gezondheid en e-learning.

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) zorgt voor onder andere voedselhulp en fundamentele materiële bijstand. Zo hebben kinderen in nood, in o.a. Oostenrijk en Roemenië, schoolbenodigdheden gekregen. In o.a. Frankrijk, maar ook in meerdere EU-lidstaten, hebben de meest behoeftigen voedselhulp gekregen. Denk bijvoorbeeld aan warme maaltijden. Met het budget dat beschikbaar is gesteld voor Letland, heeft Letland o.a. ontsmettingsproducten en maskers ingekocht.

Met ESF wordt vooral gezorgd dat mensen kunnen starten met het volgen van een opleiding of loopbaanbegeleiding kunnen krijgen. Hiermee wordt de kans op een baan of het behoud van een baan vergroot. Neem bijvoorbeeld België: hier zijn de ESF middelen gebruikt om slachtoffers van de Covid-19-pandemie de kans te geven om hun vaardigheden voor een groene en digitale economie te ontwikkelen. Ook investeren ze in het duaal leren te ondersteunen (werken en leren) en het voortijdig verlaten van school te voorkomen.

Nieuwe middelen REACT-EU in 2022

Vanaf het volgende jaar zal REACT-EU toegang tot de nieuwe middelen verlenen aan de EU lidstaten. Wel onder voorbehoud dat de wijzigingen goedgekeurd worden. Per 1 januari 2022 zullen deze middelen beschikbaar worden gesteld.

Bron: https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-eur11-billion-react-eu-funds-allocation-now-available-for-2022