Next Generation EU: meer dan een herstelfonds

5 minuten 26-11-2021, laatst bijgewerkt op 30-11-2021 9:27

Next Generation EU is in het eerste opzicht een herstelfonds geïnitieerd door de Europese Unie. Next Generation EU is het grootste Europese herstelpakket ooit met een budget van circa €750 miljard en samen met het plan van Next Generation EU zal heel de EU sterker en veerkrachtiger terugkomen. Allereerst is het opgestart om te herstellen van de gevolgen van de Coronapandemie. Wereldwijd zijn veel mensen hard geraakt door de gevolgen van de Coronapandemie omdat ze sociaal geraakt zijn of omdat ze hun baan, inkomen of een dierbare zijn verloren. Er zal naast het herstelplan voor de Coronapandemie ook worden gewerkt aan een digitaler, groener en duurzamer Europa. Next Generation EU is dus méér dan alleen een herstelfonds. De middelen worden beschikbaar gesteld doormiddel van verschillende fondsen, het Europees Sociaal Fonds (ESF) is daar een van. Dit wordt onder andere ondersteund door het programma ESF REACT-EU. Naast het Europees Sociaal Fonds, worden de middelen beschikbaar gesteld door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Fund for European Aid to the most Deprived (FEAD) oftwel Fonds voor Europese hulp aan de meest Behoeftigen.

Doormiddel van deze fondsen zullen mensen geholpen worden om terug op de rit te komen. Mensen die hun baan zijn verloren zullen worden geholpen aan een nieuwe baan te komen. Ondernemers die met hun bedrijf financieel aan de grond zitten zullen er terug bovenop geholpen worden. Personen die sociaal geraakt zijn worden geholpen aan vrijwilligerswerk of werk waar het sociale leven terug opgebouwd kan worden.

Investeren in een groen, digitaal en veerkrachtig Europa

Investeren in een groen, digitaal en veerkrachtig Europa, wat houdt dit nou in? Een groen Europa heeft vooral te maken met een duurzamer klimaat en ecosysteem en een duurzamere economie. Next Generation EU heeft een plan om te investeren in duurzaamheid. Het is de bedoeling dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Dit kan alleen door te investeren in bijvoorbeeld groenere voertuigen, waaronder auto’s en openbaar vervoer, energie efficiëntere gebouwen en milieuvriendelijke technieken. Er zal ook meer gebruik gemaakt moeten worden van hernieuwbare energie. Daarnaast zal er ook meer geïnvesteerd worden in het planten van bomen, minder afval op straat, in de bossen, zeeën en rivieren en een milieuvriendelijkere landbouw.

Een digitaal Europa heeft vooral te maken met technologie. Technologie heeft in de afgelopen jaren al grote ontwikkelingen doorgemaakt, dit zal de komende jaren nog flink doorgaan. Next Generation EU zet hierop in door te investeren in de digitalisering van Europa. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in e-onderwijs. Ook zal er veel geïnvesteerd worden in bedrijven zoals online winkels, waardoor online winkelen veiliger wordt. Kunstmatige intelligentie is een belangrijke ontwikkeling in sectoren als de zorg, het onderwijs en vervoer. Ook wordt kunstmatige intelligentie ingezet tegen de klimaatverandering. Naast deze punten zullen ook jongeren meer worden gestimuleerd om een technische of wetenschappelijke studie te kiezen. Dit zijn erg belangrijke richtingen voor in de toekomst.

Een derde pijler is een veerkrachtig Europa. Het woord veerkrachtig zegt het al: We moeten sterker uit de crisis komen en zorgen dat we in de toekomst beter voorbereid zullen zijn op o.a. toekomstige crisissen. Met Next Generation EU zal er worden geïnvesteerd in een betere bescherming tegen ziekten zoals Corona maar bijvoorbeeld ook tegen kanker. Denk aan betere mogelijkheden om onderzoek te doen en vaccins en behandelmethodes te ontwikkelen. Ook het opleiden van zorg- en gezondheidspersoneel is een belangrijke ontwikkeling. Er zijn op veel plaatsen tekorten in de zorg, dit is te merken aan de huidige situatie. In de toekomst is het belangrijk om dit te voorkomen, dit heeft ook te maken met het beter voorbereiden op toekomstige crisissen/pandemieën. 

Een samenvatting van de doelen

Hieronder is een schema te zien met de doelen van Next Generation EU, waar in wordt geïnvesteerd.

Investeren in een groener Europa betekent o.a. investeren in:

 • Een duurzamere economie en duurzamer klimaat;
 • Een klimaatneutraal Europa in 2050;
 • Groenere auto’s en openbaar vervoer;
 • Energie efficiënte gebouwen en milieuvriendelijke technieken;
 • Gebruik van hernieuwbare energie;
 • Planten van bomen, hergebruik van plastic minder afval in o.a. zeeën, rivieren en bossen.

Investeren in een digitaal Europa betekent o.a. investeren in:

 • E-onderwijs;
 • Veiliger online winkelen;
 • Kunstmatige intelligentie voor in de zorg, onderwijs en vervoer;
 • Klimaatverandering;
 • Jongeren een technische of wetenschappelijke studie aanbieden.

Investeren in een veerkrachtiger Europa betekent investeren in:

 • Sterker uit de Coronacrisis komen, maar ook toekomstige crisissen;
 • Betere bescherming tegen ziekten als Corona, maar ook andere ziekten;
 • Beter onderzoek doen, betere vaccins en onderzoekmethoden kunnen ontwikkelen
 • Opleiden van gezondheidspersoneel.


Al met al is Next Generation EU dus niet alleen een herstelplan, het is een voorziening dat gemaakt is voor de komende jaren tot en met 2026. Er wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit is het juiste moment om dat te doen. Next Generation EU is van start gegaan in 2020, de eerste resultaten zijn hiervan zichtbaar. Veel mensen zijn bezig om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren door onder meer vrijwilligerswerk te doen of training en opleiding te volgen. Hierdoor raken de mensen niet geïsoleerd en wordt het sociaal niveau verbeterd.  

Advies nodig over de subsidietrajecten binnen het herstelplan? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.