Publiciteitseisen ESF+: Uw verplichtingen op een rijtje

3 minuten 14-08-2023, laatst bijgewerkt op 21-12-2023 13:41

Voor de meeste mensen is de vakantieperiode (bijna) afgelopen en worden de activiteiten op het werk weer opgepakt. Dat wil zeggen dat ook de ESF activiteiten weer worden opgepakt van de lopende ESF+ projecten en de laatste lootjes van de React-EU projecten.

De Europese Unie heeft in haar voorwaarden opgenomen, bij het verstrekken van Europese Subsidies, dat de partijen die opgenomen zijn in deze subsidietrajecten ook publiciteitsuitingen verrichten dat het project (mede) gefinancierd is door de Europese Unie. In Nederland heeft Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW hiervoor een brochure uitgebracht met deze publiciteitsverplichtingen. Zie hiervoor het document “Publiciteitsdocumenten | Publicatie | Uitvoering van Beleid”.

De meeste ESF+ projecten die zijn aangevraagd en beschikt aan de Arbeidsmarktregio’s hebben een looptijd van 15 maanden, welke periode veelal is ingegaan in december 2022. Dat wil zeggen dat deze projecten over de helft van de looptijd zijn en het belangrijk is dat gedacht wordt aan de publiciteitsverplichtingen. Op deze verplichtingen wordt bij de eindcontrole gecontroleerd door Uitvoering van Beleid. Bij onvoldoende publiciteitsuitingen kan Uitvoering van beleid een korting toepassen op de subsidie. Dit zou zonde zijn want in principe is het niet ingewikkeld om aan de publiciteitsuitingen te voldoen. Hierna enkele tips waar aan gedacht kan worden:

  1. Plaats het juiste EU logo met de juiste tekst1 op uw website en sociale media met een korte omschrijving van het ESF+ project (omschrijving, doel en resultaten);
  2. Neem het juiste EU-logo met de juiste tekst1 op in de correspondentie met de ESF+ cliënten (deelnemers), bijvoorbeeld in de e-mail handtekening en in brieven;
  3. Plaats minimaal 1 A3 affiche op een voor publiek goed toegankelijk en goed zichtbare locatie. Het affiche bevat een korte tekst over het ESF+ project. Er geldt geen verplicht format van het affiche, u mag uw eigen huisstijl hanteren mits het EU-logo met de tekst1 er bij vermeld staat;

Download hier het EU-logo!

Maak van de geplaatste poster een paar foto’s en stuur deze naar uw ESF+ adviseur die betrokken is bij de verantwoording van het ESF+ project. De wijze van verantwoorden van ESF+ is geheel terug te lezen in de Handleiding Project Administratie (HPA) die door Uitvoering van Beleid opgesteld en beschikbaar is gesteld.

Affiche en promotiemateriaal

Door UvB wordt geen promotiemateriaal meer beschikbaar gesteld, ook het affiche dient u zelf te verzorgen. De Kenniskamers kan dit voor u uit handen nemen en kan u voorzien van een affiche op A3 formaat, maar ook diverse andere artikelen. Neem voor meer informatie contact op.

Vragen over uw publiciteitsverplichtingen?

Vragen kunt u aan ons stellen via de chatfunctie op onze websites (www.dekenniskamers.nl of www.esf.plus), of via een e-mail aan vragen@dekenniskamers.nl, of telefonisch via ons nummer 085 - 06 04 002. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks een van onze ESF+ adviseurs bellen.

 

[1] “Mede gefinancierd door de Europese Unie”