Uitvoering van Beleid publiceert ontwikkelingen rondom ESF+ en REACT-EU

4 minuten 15-07-2022, laatst bijgewerkt op 16-07-2022 11:03

Op 15 juli heeft Uitvoering van Beleid (UvB) een Nieuwsflits gepubliceerd met nieuws over ESF+ en REACT-EU. Ook heeft er afgelopen week een overleg plaatsgevonden tussen diverse AMR’s, UvB en vertegenwoordiging van de G4 en G40. Dit overleg is gehouden naar aanleiding van een collectieve reactie van vele AMR’s met betrekking tot het voorstel van de invoering van nieuwe verantwoordingsregels bij ESF+. De Kenniskamers heeft dit initiatief namens deze AMR’s opgepakt.

Contouren ESF+ programma 

Het programmeringsdocument van ESF+ is door UvB opnieuw ingediend. Na de zomer zal het programma goedgekeurd worden door de Europese Commissie, waarna de definitieve data wordt gecommuniceerd. Dit zijn de laatste ontwikkelingen rondom het ESF+ programma:

 • AMR's aanvragen eerste tranche vanaf oktober dit jaar (waarschijnlijk vanaf 3 oktober);
 • Aanvraagtijdvak zal 3 maanden openstaan;
 • Eerste tranche ESF+ wordt 15 maanden;
 • Kosten declarabel vanaf datum indiening;
 • Subsidie van 40%;
 • VCV (Vereenvoudigde Caseload Verantwoording) blijft in eerste tranche mogelijk;
 • UvB onderzoekt wel SCO methodiek om al gebruik te maken van standaard loonkosten per klantmanager. Dit is mogelijk volgens EU regels, volgens de Verordening “Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2170 van de Commissie (bijlage)” van 27 september 2019 is dit mogelijk en is een standaard loon beschikbaar op basis van fulltime van € 6.474 per maand;
 • UvB is/gaat in overleg met de Commissie om over dit standaard loon ook de flatrate toe te passen van 40%, hierdoor komt het declarabel bedrag van 1 fte uit op € 9.063,60 per maand. Hier zal een correctie op toegepast worden voor ziekte en indirect, wordt verwacht;
 • Deze standaardisering van het loon van een klantmanager kan ook het onderscheid tussen interne medewerkers en inhuur medewerkers oplossen. UvB zoekt dit ook uit;
 • De gesprekken over de invoering van de SCO methodiek op cliënt niveau gaan door samen met een vertegenwoordiging vanuit de AMR’s.

Resterende middelen REACT-EU

In de afgelopen periode heeft De Kenniskamers meermaals actualiteiten gepubliceerd over de resterende middelen van REACT-EU. Dit zijn de recente ontwikkelingen rondom REACT-EU:

 • Het Operationeel Programma ESF 2014 – 2020 moet worden aangepast om de wijzigingen die zijn gecommuniceerd (hogere subsidie, 100% ipv. 75%), meer budget en verlenging van de projectperiode met 3 maanden, goedkeuring te krijgen. Verwacht wordt dat dit medio september gerealiseerd is. De exacte datum wordt nog gecommuniceerd;
 • Alle eindcontroles door UvB dienen in april 2024 afgerond te zijn;
 • Na april 2024 vinden de audits plaats van de auditautoriteit;
 • De controles met betrekking tot publiciteit, bewaarplicht en marktconformiteit starten al op korte termijn;
 • De termijnen van indienen van de einddeclaraties zullen niet verlengd kunnen worden evenals de reactietermijnen op de conceptrapporten, etc; 
 • Medio augustus dit jaar wordt aan de AMR’s gevraagd wanneer verwacht wordt dat de einddeclaraties ingediend gaan worden;
 • De controles op de einddeclaraties worden zoveel als mogelijk ingepland, voor dat de einddeclaraties ingediend zijn;
 • Ook de locatie van de controles wordt vooraf afgesproken, liefst bij de aanvrager.

Wij helpen u graag bij uw ESF vraagstukken

De Kenniskamers heeft jarenlange ervaring met het aanvragen en verantwoorden van Europese subsidies. Wij laten u graag weten in een persoonlijk gesprek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. De ESF-administratie wordt door ons geheel digitaal ingericht tot en met de mogelijkheid om UvB alle controles op afstand te laten plaatsvinden waarbij alle communicatie over de controle op regelniveau wordt vastgelegd.

Vragen naar aanleiding van de publicatie, neem contact op.