Nieuws uit kennisbijeenkomst Uitvoering van Beleid van Ministerie SZW

2 minuten 20-09-2022, laatst bijgewerkt op 20-09-2022 9:45

Op 19 september 2022 is er een kennisbijeenkomst gehouden door Uitvoering van Beleid (UVB) van het ministerie SZW waar de belangstellenden werden bijgepraat over de nieuwe ESF+ periode en de afsluiting van het ESF REACT-EU project, waarover wij u hebben voorgelicht in o.a. eerder blogs: Bekendmaking aanvraagtijdvakken ESF+ programma, ESF+ zet in op voedselhulp in Nederland en Europese Commissie keurt inzet resterend budget ESF REACT-EU goed. Daarnaast is er nieuwe informatie verteld over de Simplified Costs Option methode (SCO) en een apart tijdvak voor Actieve Inclusie (medio 2023). In de bijeenkomst is ook aangegeven dat er meer aandacht moet komen in de aanvragen en verantwoording voor ‘’Gelijke Kansen, Non Discriminatie’’ (GKND). Bij de ontwikkeling van projecten dient hier rekening mee gehouden te worden.

SCO Update

Op EU niveau zijn er een aantal SCO-tarieven vastgesteld waaronder één voor arbeidsbemiddelingsdiensten. Tot nu toe werd er altijd een tarief voor casemanagement per klantmanager berekend op basis van de op te vragen loongegevens. Het wordt nu mogelijk om gebruik te maken van een gemiddeld tarief (SCO) dat is vastgesteld door de EU. Dit tarief bedraagt momenteel €6.474 per maand voor een fulltime dienstverband en is inclusief 37,5% voor werkgeverslasten en inclusief 40% flatrate voor overige kosten. Het tarief zal nog geïndexeerd worden waardoor het nog wat hoger zal uitkomen.

Het is bij het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor AMR’s (aanvragen is mogelijk vanaf 3 oktober 2022 t/m15 december 2022) al mogelijk om gebruik te maken van de SCO-methode. Het gebruik van dit SCO tarief voor casemanagement voorkomt het opvragen van loongegevens van de klantmanagers en het berekenen per klantmanager van het ESF declarabel tarief.

Actieve Inclusie

Tijdens de kennisbijeenkomst is aangegeven dat er een apart tijdvak komt voor “Actieve Inclusie”. Aanvragen kunnen naar verwachting van UvB medio 2023 ingediend worden. Er wordt een denktank samengesteld vanuit het werkveld om te komen tot de definitie van Actieve Inclusie. De Kenniskamers heeft zicht beschikbaar gesteld om deel te nemen aan deze denktank.
Naast het aparte tijdvak voor Actieve Inclusie wordt er ook een tweede tijdvak opengesteld (na afloop van het eerste tijdvak, dus eind 2023/begin 2024) voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Aanvraagproces en verantwoording van activiteiten

De Kenniskamers is gespecialiseerd in het aanvragen en verantwoorden van ESF-subsidies. Wij kunnen uw organisatie begeleiden in het aanvragen en indienen van een projectplan voor ESF+ Voedselhulp. Daarnaast heeft De Kenniskamers specifieke software ontwikkeld die de administratie van uw ESF+ project uit handen neemt. Onze kracht is uw organisatie gedurende het ESF-project compleet te ontzorgen, waarbij wij de kwaliteit van de verantwoording continu monitoren door de inzet van onze software. Meer weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.