MKBIdee

Logo MKBIdee

Budget: €7 mln (Nederland)
Voor: MKB en samenwerkingsverbanden (minimaal 65% van de partners moet MKB-ondernemer zijn)

MKB Idee is bedoeld voor projecten om te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel.

Met MKBIdee worden investeringen die je als mkb-ondernemer doet in de scholing en ontwikkeling van jezelf en je huidige of toekomstige werknemers gestimuleerd. MKBIdee is een oplossing voor jouw onderneming als je tegen problemen aanloopt wanneer:

  • Je te weinig tijd of capaciteit hebt voor scholing;
  • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Investeringsonzekerheid: wat levert scholen van personeel op?;
  • Je een hoge werkdruk hebt door personeelstekort;
  • Kennis ontbreekt over methodes of goed te gebruiker HR-tools;
  • De gewenste scholing nog niet bestaat of niet goed te vinden is.

De subsidie is een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers, en geen opleidingsbudget. Het is niet bedoeld om een opleiding te volgen bij een onderwijsinstelling.

Subsidiabele kosten

Het totale beschikbare budget voor 2021 is €7 miljoen. Hiervan is tenminste €1,5 miljoen voor aanvragen van kleinere mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minsten één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fulltime medewerkers in dienst en een omzet van maximaal €10 miljoen per jaar.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele project gerelateerde kosten. Onder subsidiabele kosten vallen onder andere alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Denk bijvoorbeeld aan loonkosten van de aanvragen of kosten die je als aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten.